Dịch vụ

Xin giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; Bản sao những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;...